جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان

جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیانمن شبان و روزان، آشكارا و نهان، شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم: با آنان بستیزید، پیش از آنكه بر شما حمله برند، و بگریزید.به گزارش مجله شبانه

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان

من شبان و روزان، آشكارا و نهان، شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم: با آنان بستیزید، پیش از آنكه بر شما حمله برند، و بگریزید.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اما بعد، جهاد، درى است از درهاى بهشت كه خدا به روى گزیده دوستان خود گشوده است; و جامه تقوى است، كه بر تن آنان پوشیده است.

زره استوار الهى است كه آسیب نبیند; و سپر محكم اوست - كه تیر در آن ننشیند -. هر كه جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند، خدا جامه خوارى بر تن او پوشاند، و فوج بلا بر سرش كیاند; و در زبونى و فرمایگى بماند. دل او در پرده‏هاى گمراهى نهان، و حق از او روى گردان. به خوارى محكوم و از عدالت محروم.

من شبان و روزان، آشكارا و نهان، شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم: با آنان بستیزید، پیش از آنكه بر شما حمله برند، و بگریزید.

به خدا سوگند با مردمى در آستانه خانه‏شان نكوشیدند، جز كه جامه خوارى بر آنان پوشیدند. اما هیچ یك از شما خود را براى جهاد آماده نساخت و از خوارمایگى، هركس كار بار به گردن دیگرى انداخت; تا آنكه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یكى پس از دیگرى از دستتان برون كردند. اكنون سربازان این مرد غامدى به انبار در آمده و حسان پسر حسان بكرى را كشته و مرزبانان را از جایگاههاى خویش رانده‏اند.

 شنیده‏ام مهاجم به خانه‏هاى مسلمانان، و كسانى كه در پناه اسلامند در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى زنان به در مى‏كرده است; حالى كه آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان، جز زارى و رحمت‏خواستن سلاحى نداشته‏اند. سپس غارتگران، پشتواره‏ها از مال مسلمانان بسته; نه كشته‏اى بر جاى نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته‏اند. اگر از این پس مرد مسلمانى از غم چنین حادثه بمیرد، چه جاى ملامت است، كه در دیده من شایسته چنین كرامت است.

شگفتا! به خدا كه هماهنگى این مردم در باطل خویش، و پراكندگى شما در حق خود، دل را مى‏میراند; و اندوه را تازه مى‏گرداند. زشت‏با دید و از اندوه برون نیایید! كه آماج تیر بلایید، بر شما غارت مى‏برند و ننگى ندارید. با شما پیكار مى‏كنند و به جنگى دست نمى‏گشایید. 

خدا را نافرمانى مى‏كنند و خشنودى مى‏نمایید. اگر در تابستان شما را بخوانم، گویید هوا سخت گرم است، مهلتى ده تا گرما كمتر شود. اگر در زمستان فرمان دهم، گویید سخت‏سرد است، فرصتى ده تا سرما از بلاد ما به در شود. شما كه از گرما و سرما چنین مى‏گریزید، با شمشیر آخته كجا مى‏ستیزید؟

اى نه مردان به صورت مرد، اى كم خردان ناز پرورد! كاش شما را ندیده بودم و نمى‏شناختم كه به خدا، پایان این آشنایى ندامت‏بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد! كه دلم از دست‏شما پر خون است و سنیه‏ام مالامال خشم شما مردم دون، كه پیاپى جرعه اندوه به كامم مى‏ریزید، و با نافرمانى و فروگذارى جانبم، كار را بهم در مى‏آمیزید، تا آنجا كه قریش مى‏گوید پسر ابوطالب دلیر است اما علم جنگ نمى‏داند.

 خدا پدرانشان را مزد دهاد! كدام یك از آنان پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر ازمن نبرد دلیران را آزموده؟! هنوز بیست‏سال نداشتم كه پا در معركه گذاشتم، و اكنون سالیان عمرم از شصت فزون است. اما، آن را كه فرمان نبرند سر رشته كار از دستش برون است. 
برچسب :

جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  جهاد ضرورت ، دیدگاه ، مولای متقیان ، خواندنی ، جهاد و ضرورت آن از دیدگاه مولای متقیان ،  ج
جمعه 1402/12/11 40 بازدید