طوفان خیلی شدید در شهرستان گناباد

هم اکنون ساعت 9.15 دقیقه طوفان خیلی شدیدی در شهرستان گناباد رخ می دهد که موجب شکستگی برخی درختان و قطع برق کل شهرستان شده.

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات
هم اکنون ساعت 9.15 دقیقه طوفان خیلی شدیدی در شهرستان گناباد رخ می دهد که موجب شکستگی برخی درختان و قطع برق کل شهرستان شده.

طوفان شهرستان گناباد
جمعه 1403/01/24 46 بازدید