دست‌های قطع شده‌ای جوی آب خیابان ولیعصر را رنگین کرده‌اند.

به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت نیک صالحی : خیابان ولیعصر این روزها در تهران به واسطه برگزاری رویداد "بهارستان"؛  سازمان زیباسازی شهر تهران آثار متعدد

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت نیک صالحی : 
خیابان ولیعصر

 این روزها در تهران به واسطه برگزاری رویداد "بهارستان"؛  سازمان زیباسازی شهر تهران آثار متعددی از هنرمندان محیطی را به صورت گسترده در سطح شهر ارائه کرده است.

 آثاری که هرکدام علاوه بر زیبایی به محیط زندگی شهری، گفتمان‌های دیگری همچون توجه به مسائل زیست محیطی را نیز مد نظر دارند.

 یکی از آثار قابل توجه این رویداد دست‌های رنگینی است که در جوی آب خیابان ولیعصر چیدمان شده‌اند و در کنار خشکی این جوی که سالیان پیش از این نشان از آب بسیار داشتند به نوعی در تمنای آب هستند. این اثر رنگین و زیبا این روزها به عابران خیابان ولیعصر توجه به موضوع کم آبی را هشدار می‌دهد.

 دست‌های قطع شده‌ در جوی آب خیابان ولیعصر تهران

دست‌های قطع شده‌ در جوی آب خیابان ولیعصر تهران

شنبه 1402/09/18 25 بازدید