متولد شدن نادر ترین توله پلنگ ها در دنیا + تصاویر

در باغ وحش نشویل در تنسی ، سه تن از نادرترین گونه های پلنگ در جهان متولد شدند که برنامه های ویژه ای برای حفاظت از این گونه نادر از پلنگ ها در دست برسی است که بتوان این گونه را حفظ کرد .

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات


در باغ وحش نشویل در تنسی ، سه تن از نادرترین گونه های پلنگ در جهان متولد شدند که برنامه های ویژه ای برای حفاظت از این گونه نادر از پلنگ ها در دست برسی است که بتوان این گونه را حفظ کرد .


پنجشنبه 22 فروردين 1392 9 بازدید