کد 1+ گوگل ((1+ google ))

برای دیدن کد کلیک کنیدبرای مشاهده کد کلیک کنید  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();کد زیر را در قالب خود کپی کنید............................................................................<div style="text-align: center;"><!-- Place this tag where you want the +1 button to…

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

برای دیدن کد کلیک کنیدکد زیر را در قالب خود کپی کنید
............................................................................

<div style="text-align: center;"><!-- Place this tag where you want the +1 button to render ::dibaa.ir -->
<g:plusone></g:plusone>

<!-- Place this tag after the last plusone tag -->
<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<div style="text-align: center;"><a href="http://dibaa.ir" target="" title=""><font color="#ff0000">کد 1+ گوگل</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div></div>
........................................................................


جمعه 30 فروردين 1392 1 بازدید