بر چه چیزهایی خمس تعلق می گیرد؟ آیا به طلا خمس تعلق می گیرد؟

خمس به غنایم جنگی، گنج، معدن، غواصی، سود تجارت و کاسبی در افزودة مخارج سالیانه ، زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، نیز به مال حلال مخلوط به حرام تعلق می گیرد.(1)خمس غنایم جنگی به دستور قرآن کریم

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات
خمس به غنایم جنگی، گنج، معدن، غواصی، سود تجارت و کاسبی در افزودة مخارج سالیانه ، 
زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، نیز به مال حلال مخلوط به حرام تعلق می گیرد.
(1)خمس غنایم جنگی به دستور قرآن کریم (آیه 41 انفال)
(2) ثابت است و در بقیة موارد از روایات استفاده می شود. شاید بتوان از کلمة غنیمت آیة مذکور همة موارد را استفاده کرد، همان طور که برخی روایات به این مطلب اشاره دارند.1 - حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود: "در هر جنگی که مسلمانان بر مبنای پیشبرد لا اله الا الله محمد رسول الله بجنگند و غنایم جنگی به دست آورند، خمس آن ، مال ما است و احدی نمی تواند در آن ها تصرف کند، مگر این که اول حق ما را پرداخت کند".
(3)2 - از امام رضا (ع) از مقدار گنجی که خمس آن واجب است پرسیدند فرمود: "مقدار گنج باید به مقداری باشد که زکات آن واجب است ( مقدار 20 دینار یا بشتر)".
(4)3 - محمد بن ابی نصر از امام رضا (ع) از مقدار معدنی که خمس آن واجب است سؤال کرد، حضرت فرمود: "به همان مقدار که زکات آن واجب می شود (20 دینار)".
(5)مقصود هر معدنی از قبیل طلا، نقره، مس، آهن ، نمک ، کبریت (گوگرد) ، نفت و غیر اینها می باشد.(6)4 - حلبی از امام صادق (ع) دربارة عنبر و غواصی لؤلؤ پرسید، فرمود: "خمس آن واجب است.(البته باید ارزش آن کمتر از یک دینار نباشد)".(7)5 - سماعه می گوید: از امام موسی بن جعفر (ع) از خمس اموال پرسیدم، فرمود: "در هر کار و کاسبی که فایده ای نصیب انسان می شود، چه کم و چه زیاد (اگر از مخارج سال اضافه آمد) خمس آن واجب است".
6 - امام جعفر صادق (ع) فرمود: "شخصی نزد امیرالمؤمنین آمد و گفت: به من مالی رسیده که حرام و حلال مخلوط آن را تشخیص نمی دهم، حضرت فرمود: خمس آن را خارج کن، بقیة آن حلال است، ولی از مالی که حرمت آن معلوم است، اجتناب کن".
(8)7 - حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود: "هر ذمّی (مسیحی یا یهودی که در پناه دولت اسلامی زندگی می کند) زمینی را از مسلمانی بخرد، باید خمس آن را پرداخت نماید".
(9)بر طلایی که بانوان برای زینت دارند خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر طلا بیش از مقدار متعارف زینت باشد، مثلاً خانمی نیاز به بیست مثقال طلای زینتی دارد اما صد مثقال برای زنیت تهیه کرده ، خمس افزوده بر آن مقدار باید پرداخت شود.مالیات غیر از خمس و زکات است. مالیات برای ادارة تشکیلات شهری و سازندگی مملکت است اما خمس یک حکم شرعی است که نیمی از آن حقّ امام و نیم دیگر آن مال سادات فقیر است.مالیات به جای خمس محسوب نمی شود.
(10)در مالیات، اضافه بر خرج سال شرط نیست اما در خمس ، اضافه بر مخارج سال لحاظ می شود.پی نوشت ها :

1 - توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله 1752.2 - واعلموا انما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه و للرسول و... .3 - همان، ج6، ص 339، حدیث 5، از باب 2.4 - همان، ص 346، حدیث 6، باب 5.5 - همان.6 - همان، ص 342.7 - همان، ص 347.8- همان، ص 350.9 - همان، ص 353.10 - همان، ص 352.
جمعه 30 / 01 / 1392 3 بازدید