اطراف خود را بهتر بشناسید+ دانلود

اطراف خود را بهتر بشناسید+ دانلوداگر در تابستان به شهر جدیدی وارد می شوید و هیچ اطلاعی از اطرافتان ندارید دانلود نرم افزار درموند رو بهتون پیشنهاد می کنیم.به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، اگ

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

اطراف خود را بهتر بشناسید+ دانلود

اگر در تابستان به شهر جدیدی وارد می شوید و هیچ اطلاعی از اطرافتان ندارید دانلود نرم افزار درموند رو بهتون پیشنهاد می کنیم.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، اگر در تابستان به شهر جدیدی وارد می شوید و هیچ اطلاعی از اطرافتان ندارید دانلود نرم افزار درموند رو بهتون پیشنهاد می کنیم.

این نرم افزار با اتصال به اینترنت اطلاعات دقیقی را در پیرامون شما به شما ارائه می کند .
اطلاعاتی چون:
کافه ها و رستوران
موزه ها 
داروخانه ها
بیمارستان ها 
پمپ بنزین
مراکز تفریحی و...

ویژه اندروید؛
دانلود


لازم به ذکر است برای استفاده از این نرم افزار باید به اینترنت متصل شوید.
پنج شنبه 06 / 04 / 1392 14 بازدید