کد HTML ماشین حساب برای وبلاگ و سایت

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید__________________________________کد ماشین حساب____________________________________________<!-- new window by www.Dibaa.ir ---><a href="#1abzar" onclick="win

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید
__________________________________کد ماشین حساب____________________________________________

<!-- new window by www.Dibaa.ir --->
<a href="#1abzar" onclick="window.open('http://link118.tk/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20CSS3/index.html','','resizable=1,scrollbars=1,width=245,height=324,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://upload32.tk/do.php?imgf=137510036135711.png"></a>
<!-- new window by www.Dibaa.ir --->


__________________________________کد ماشین حساب____________________________________________

دوشنبه 1402/07/10 33 بازدید