مرگ بر شیطان بزرگ

من با مردم آمریکا هیچ کاری ندارم و این عکس برای سر رئیس ها و بالا مقامان آمریکاست.I have nothing to do with the people of America and the photo to the president and top officials in the United States.

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات


من با مردم آمریکا هیچ کاری ندارم و این عکس برای سر رئیس ها و بالا مقامان آمریکاست.

I have nothing to do with the people of America and the photo to the president and top officials in the United States.

لیس لدی أی شیء لتفعله مع الناس من أمریكا والصورة لرئیس الجمهوریة وكبار المسؤولین فی الولایات المتحدة.

我什么都没有做美国人民和照片在美国总统和高级官员。
سه شنبه 1402/12/08 39 بازدید