شد محرم تا در غم جانان غمخانه غمخانه غمخانه شویم

شد محرم تا در غم جانان غمخانه غمخانه غمخانه شویماز شراب غـم وز مـی مـاتم دیـوانه دیـوانه دیـوانه شویمیا اهل العالم یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا عطشانا عطشانا

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

شد محرم تا در غم جانان غمخانه غمخانه غمخانه شویم

از شراب غـم وز مـی مـاتم دیـوانه دیـوانه دیـوانه شویم


یا اهل العالم یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا عطشانا عطشانا


دوشنبه 1403/03/28 48 بازدید