روز پزشک مبارک

با اجازه ادمین عزیز وهمشهریان گرامی پست زیر روبه اشتراک میذارم لطفا چنانچه نیازبه اصلاح دارد ویااطلاعات کاملتری دارید کامنت بگذارید . متشکرماین مرد باوجود اینکه یک مرد تهرانی است امافقط گنابادیها میشن

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات

با اجازه ادمین عزیز وهمشهریان گرامی پست زیر روبه اشتراک میذارم لطفا چنانچه نیازبه اصلاح دارد ویااطلاعات کاملتری دارید کامنت بگذارید . متشکرم
این مرد باوجود اینکه یک مرد تهرانی است امافقط گنابادیها میشناسنش چون یک پزشک متعهد بود وهرگز سوگند پزشکی خودش رو ازیاد نبرد من هم ازشرح زندگی ویارزومه این پزشک متعهد اطلاعات زیادی ندارم حتی الان اسم کوچکش رانیز به خاطرندارم فقط میدونم تنها پزشک متعهدی است که ازسالها ی خیلی دورکه مردم گناباد ازکوچکترین امکانات پزشکی محروم بودند متعهدانه به این شهرکوچ کرد وباتمام وجود خودش رو وقف خدمت به مردم نمود به طوری که بعد ازمدت کوتاهی حتی انواع لهجه هاوگویش های محلی مردم گناباد وانواع غذاهاوگیاهان داروئی این شهرراشناخت وباعلمی که باخودآورده بود به تجربیات وطب سنتی مردم این خطه نیزاحترام گداشت وتاکنون که این شهر به بیمارستان وانواع پزشکا ن متخصص نیز تاحدودی مجهزشده است یکی ازمعتمدترین پزشکان والبته محترمترین آنان حتی برای جامعه پزشکی گناباد است . انشاله شاد وسلامت وپاینده باشی دکتر روحانی عزیز.
دکتر روحانی گناباد
یکشنبه 1403/02/30 32 بازدید