ای دبستانی‌ترین احساس من …

به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت پرشین استار :خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترندیادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرنددرس‌ های ســــــال اول ســاده بودآب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بوددرس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغروبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغروز مهمانی کــــــــوکب خانم استســفره پــر از بوی نان گندم استکاکلی گنجشککی با هــــــوش بودفیل نادانی بــــــــرایش موش بودبا وجود ســــــوز و ســـرمای شدیدریــــــز علی پیراهن از تن میدریدتا درون…

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات
به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت پرشین استار :

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترند
یادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرند


درس‌ های ســــــال اول ســاده بود
آب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


درس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغ
روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ


روز مهمانی کــــــــوکب خانم است
ســفره پــر از بوی نان گندم است


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود
فیل نادانی بــــــــرایش موش بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید
ریــــــز علی پیراهن از تن میدرید


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم
ما پر از تصـــــمیم کبری میــشدیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پاک کــــن هایی ز پاکی داشـتــیم
یک تــــراش ســـرخ لاکی داشتیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت


گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود
بــــرگ دفتــــــرها به رنگ کاه بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی بـا پـا روی بـــرگ


هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید
باز هــــــــم در کوچه فریادم کنید


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


هم کلاسی های درد و رنــــج و کار
بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار


بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد
کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد


کاش هــــــــــرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود


کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم
لااقل یک روز کــــودک می‌ شدیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش
یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش


ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر
یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــیر


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ای دبستانی تـــــرین احساس من
بازگــرد این مشق‌ها را خط بــــزن


 


شعر از : محمد علی حریری جهرمی

جمعه 03 مهر 1394 5 بازدید
<a href="http://www.dibaa.ir/extrapage/line" target="" title="LINE"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ns2.dibaa.tk/LINE.png" alt="لاین line"></a> ادامه " /> <a href="http://www.dibaa.ir/extrapage/line" target="" title="LINE"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ns2.dibaa.tk/LINE.png" alt="لاین line"></a> ادامه
 • خواب زیر نور آبی این دختر را زنده نگه می دارد +عکسخواب زیر نور آبی این دختر را زنده نگه می دارد +عکس
 • عجیب‌ترین مرد جهانگرد +عکسعجیب‌ترین مرد جهانگرد +عکس
 • عجیب‌ترین روش‌های خاکسپاری در دنیا +عکسعجیب‌ترین روش‌های خاکسپاری در دنیا +عکس
 • اشتباهی که موجب کشته شدن یک بازیکن شد +_+اشتباهی که موجب کشته شدن یک بازیکن شد +_+
 • کتری ها در آینده چه شکلی می شوند؟ +_+ عکسکتری ها در آینده چه شکلی می شوند؟ +_+ عکس
 • با 5 موجود تازه کشف شده دنیا آشنا شوید +عکسبا 5 موجود تازه کشف شده دنیا آشنا شوید +عکس
 • این مطلب را فقط رمانتیک ها بخوانند (6) این مطلب را فقط رمانتیک ها بخوانند (6)
 • بالش دیبابالش دیبا
 • مجموعه تصاویر هنری وابستگی به تلفن همراه مجموعه تصاویر هنری وابستگی به تلفن همراه