ای دبستانی‌ترین احساس من …

به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت پرشین استار :خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترندیادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرنددرس‌ های ســــــال اول ســاده بودآب را ب

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات
به گزارش سایت تفریحی دیـــبا از سایت پرشین استار :

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترند
یادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرند


درس‌ های ســــــال اول ســاده بود
آب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


درس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغ
روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ


روز مهمانی کــــــــوکب خانم است
ســفره پــر از بوی نان گندم است


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود
فیل نادانی بــــــــرایش موش بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید
ریــــــز علی پیراهن از تن میدرید


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم
ما پر از تصـــــمیم کبری میــشدیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پاک کــــن هایی ز پاکی داشـتــیم
یک تــــراش ســـرخ لاکی داشتیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت


گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود
بــــرگ دفتــــــرها به رنگ کاه بود


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی بـا پـا روی بـــرگ


هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید
باز هــــــــم در کوچه فریادم کنید


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


هم کلاسی های درد و رنــــج و کار
بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار


بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد
کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد


کاش هــــــــــرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود


کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم
لااقل یک روز کــــودک می‌ شدیم


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش
یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش


ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر
یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــیر


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ای دبستانی تـــــرین احساس من
بازگــرد این مشق‌ها را خط بــــزن


 


شعر از : محمد علی حریری جهرمی

یکشنبه 1403/02/30 34 بازدید