تست تمرکز

سلام بازی تست تمرکزراهنمای بازی .مربع قرمز را با موس بگیرید و سعی کنید به مربع های آبی دیگر و یا به کناره های زمین بر خورد نکنید.حداقل زمانی که شما نباید بر خورد بکنید 10 ثانیه استجهت ورود به باز

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات
سلام 
بازی تست تمرکز

بازی آنلاین تست تمرکز

راهنمای بازی .

مربع قرمز را با موس بگیرید و سعی کنید به مربع های آبی دیگر و یا به کناره های زمین بر خورد نکنید.

حداقل زمانی که شما نباید بر خورد بکنید 10 ثانیه است
بازی آنلاین تست تمرکز
دو شنبه 17 / 04 / 1392 9 بازدید