سیزده فضیلت امیرمومنان(ع) در کلام رسول خدا(ص)

فرمایش دیگرش: علی حجت خدا و جانشین اوست، در میان بندگانش و فرمایش دیگرش: دوست داشتن علی ایمان است و کینه او را به دل گرفتن، کفر. جابربن عبدا... انصاری می گوید: به راستی که از رسول خدا(ص) درباره ع

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات


فرمایش دیگرش: علی حجت خدا و جانشین اوست، در میان بندگانش و فرمایش دیگرش: دوست داشتن علی ایمان است و کینه او را به دل گرفتن، کفر.
 جابربن عبدا... انصاری می گوید: به راستی که از رسول خدا(ص) درباره علی علیه السلام فضیلت هایی شنیدم که اگر یکی از آن ها در مردم بود به همان اکتفا می کردند از قبیل فرمایش آن حضرت: به هر که مولا منم، علی است مولای او و فرمایش دیگرش: علی نسبت به من به جای هارون است نسبت به موسی و فرمایش دیگرش: علی از من است و من از او و فرمایش دیگرش: علی مانند خود من است؛ فرمانبری از او فرمانبری از من است و نافرمانی از دستور او، نافرمانی از دستور من است و فرمایش دیگرش: جنگ علی، جنگ خداست و صلح علی، صلح خدا و فرمایش دیگرش: دوست علی دوست خداست و دشمن علی دشمن خدا و فرمایش دیگرش: علی حجت خدا و جانشین اوست، در میان بندگانش و فرمایش دیگرش: دوست داشتن علی ایمان است و کینه او را به دل گرفتن، کفر و فرمایش دیگرش:حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان است و فرمایش دیگرش: علی با حق است و حق با علی است این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و فرمایش دیگرش: علی تقسیم کننده بهشت و آتش است و فرمایش دیگرش: هر کس از علی جدا شود، در حقیقت از من جدا شده است و هر کس از من جدا شود در واقع از خدای عزوجل جدا شده است و فرمایش دیگرش: فقط پیروان علی در روز قیامت رستگارند. 

(الخصال الممدوحة و المذمومة، باب ثلاثه عشره خصله، ج۵)
یکشنبه 1403/02/30 33 بازدید